ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นในด้านใดบ้าง?

Spread the love

อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนยอดนิยม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี อสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตได้เสมอหากผ่านการวางแผนและพัฒนามาเหมาะสม ธุรกิจนี้จึงทั้งเติบโตเร็ว การแข่งขันสูง เต็มไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในวงการมากมาย อย่างไรก็ตามนอกจากจะเป็นบริษัทนักลงทุน หรือนักพัฒนาแล้วนั้น อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการตลาด สร้างจุดขาย จัดการเรื่องการเงิน วิเคราะห์แผนความเป็นไปได้ของการลงทุน จัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ หรือแม้แต่บริการด้านอื่นๆ ซึ่งที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์จะมีความเชี่ยวชาญและสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เช่นกัน ทำให้ปัจจุบันนักพัฒนาหรือนักลงทุนด้านอสังหาฯ ต่างนิยมใช้บริการที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์มาก เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

ที่ปรึกษากับการใช้การตลาดและสื่อ

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอสังหาฯ ของนักลงทุนได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือจะซื้อโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาต่างๆ (Search Engine) อย่าง Google หรือจะทำหน้าเว็บที่เรียกว่า Landing Page เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย และการทำอันดับเว็บไซต์ของนักลงทุนอสังหาฯ ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการทำ SEO นอกจากนั้นการตลาดก็ยังมีรูปแบบการสื่อสารทางตรง (Direct Marketing) โดยใช้จดหมาย อีเมล หรือข้อความโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งแผนการตลาดทั้งหมดนี้มักเป็นสิ่งที่ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์มีความเข้าใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือนักพัฒนา หรือนักลงทุนอสังหาฯ อยู่เสมอ

 

ที่ปรึกษามาพร้อมข้อมูลวิเคราะห์

ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์จะให้คุณค่ากับข้อมูลวิเคราะห์อย่างมาก เพราะข้อมูลชุดนี้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาได้ไกลกว่าที่คิด ซึ่งชุดข้อมูลที่ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์นำมาใช้วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุนจะแบ่งได้กว้างๆ เป็น 5 ข้อ ได้แก่

  1. ที่ตั้งโครงการอสังหาฯ – ทำเลของบ้านและคอนโด จุดเด่นเรื่องติดรถไฟฟ้า และข้อมูลประชากรโดยรอบ
  2. สภาพการตลาด – สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงความต้องการซื้อขายของผู้มีกำลังซื้อ
  3. คู่แข่ง – รายละเอียดโครงการของคู่แข่ง จุดเด่นจุดด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอสังหาฯ ของนักลงทุนที่ใช้บริการ
  4. รูปแบบโครงการ – การออกแบบแนวคิดโครงการ ตัวห้อง ตัวบ้าน พื้นที่ส่วนกลาง คุณภาพสิ่งของ เพื่อนำมาใช้ทำสื่อโฆษณา
  5. แผนงาน – ทั้งการตลาด การขาย การสื่อ และกลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่ควรมี

ข้อมูลเหล่านี้เมื่อผ่านการวิเคราะห์วิจัยอย่างดี จะกลายเป็นสิ่งมีค่าที่ใช้ในการวางแผนให้กับนักลงทุนอสังหาฯ ต่อไป

 

การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลและการทำงาน

เมื่อใดก็ตามที่นักลงทุนเลือกใช้บริการกับที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งในฐานะนักลงทุน นักพัฒนา และที่ปรึกษา นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการวางแผนการตลาดได้อีกด้วย การแลกเปลี่ยนนี้เองจะทำให้การลงทุนไปในทิศทางที่ชัดเจน โอกาสประสบความสำเร็จจึงสูงขึ้นมาก

 

เมื่อร่วมมือกับที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่จะได้อย่างน้อยที่สุดคือการร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้การลงทุนนี้มีหลายมุมมองมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้สื่อรูปแบบต่างๆ และได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญต่อตัวโครงการ ช่วยให้การลงทุนนี้มีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เข้าสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง